Ρότζερ Χάρις

Γράφει για την αειφορία και την πράσινη ζωή Προωθεί την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών Εμπειρία Ο Roger Harris είναι πρώην συγγραφέας του The Spruce, όπου έγραψε άρθρα σχετικά με τον έλεγχο παρασίτων για σχεδόν ένα χρόνο. Ο Harris έχει συν-συγγραφεί αρκετά άρθρα σχετικά με την αειφορία και την πράσινη ζωή για έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις. Ως εξουσιοδοτημένος εφαρμοστής ελέγχου παρασίτων, ο