Τιμόθεο Θείλε

Ο Timothy Thiele είναι IBEW Local # 176 Union Electrician. Έχει διδαχθεί από έμπειρους ηλεκτρολόγους και έχει διδάξει επίσης νέους μαθητευόμενους το εμπόριο. Έχει εργαστεί για διάφορους εργολάβους ως εργάτης και επιστάτης. Εμπειρία Ο Timothy Thiele έγραψε για τα ηλεκτρικά έργα για το The Spruce για περίπου οκτώ χρόνια, βασιζόμενο στην εμπειρία του ως IBEW Local # 1